Реклами

365 Осигуряване на ресурси работи в тясно сътрудничество в партньорство с бизнеса за осигуряване на гъвкави решения за подбор на персонал и за двете постоянни и договорни роли. Сайтът е с нов дизайн в 2017 и се използва като онлайн брошура и работа в списъка на сайта.

Мисия:

365 Осигуряване на ресурси има за цел да осигури най-високо качество постоянно и наемане договор решения, като работи в партньорство с нашите клиенти, които използват интегритет, предлагане на иновациите, съотношение качество-цена и последователно над очакванията.

Стойности:

  • За да работи в партньорство с нашите клиенти, където професионализъм, доброжелателство, откритост, честност и взаимна подкрепа замах.
  • За да наеме, развият, обучава и задържа хора от висок калибър и висок потенциал.
  • За да продължи да бъде грижовна работодател се стреми да осигури сигурно бъдеще в замяна на пълна ангажираност.
Реклами
Споделя това