Малта Тама асоциация Tnabar дава възможност на хората с различни трудности, за да успее в обществото. Ние интегрираме барабани и ударни инструменти като творчески инструменти за обучение, които са насочени житейски умения и подобряване на ума, тялото и духа към холистичен живот.

Малта асоциация Tama Drums

Реклами
Споделя това