چگونه برای یک سیستم رایگان POS از Harbortouch

چگونه برای یک سیستم رایگان POS از Harbortouch

The POS (نقطه ای از فروش) سیستم یکی از مهم ترین بخش از خرده فروشی و رستوران کسب و کار است, این روزها. داشتن خود سیستم POS سفارشی خود را بیش از ثبت نام نقدی کمک می کند تا شما را به دریافت تمام گزارشات فروش مفصل. بدین ترتیب, it is great for the cashier as well...