جراحی اوکس پلاستیک عمل جراحی برتر پلاستیکی کاشته شده در قلب هوستون است, وابسته به تکزاس.

جراحی پلاستیک اوکس توسط دکتر تاسیس شد. دانیل اندری, دکتر. کورتنی ال Zokm, و دکتر. ناندی Wijay, همه آنها آموزش دیده و و در حال حاضر در هوستون تمرین, وابسته به تکزاس. هر جراح پلاستیک در جراحی پلاستیک اوکس به آوردن بیماران خود بالای مراقبت خط با تمرکز بر ایمنی متعهد, راحتی بیمار, و توجه دقیق به جزئیات. جراحی پلاستیک اوکس می خواهد به شما کمک کند نگاه و احساس بهترین شما!

تبلیغات
این را به اشتراک بگذارید