અભ્યાસ 27 is a website ડિઝાઇન અને વિકાસ agency અસ્ટુરિયાસ સ્થિત , અમે બનાવટ અને ઓનલાઇન સ્ટોર્સ મેનેજમેન્ટ નિષ્ણાત, વેબ હોસ્ટિંગ, ડિજિટલ માર્કેટિંગ, એસઇઓ સ્થિતિ and we ઓફર Oviedo માં સામ-ચહેરો અભ્યાસક્રમો (અસ્ટુરિયાસ), જેમાં વેબ સેવાઓનો તેના પ્રવાસ શરૂ કર્યું 2008.

For the design and development of web pages and online stores we use content managers such as વર્ડપ્રેસ, Joomla અથવા Prestashop adapted to the needs of our customers so that the user experience is the best and most pleasant as possible.

For વેબ હોસ્ટિંગ we use private servers located in સ્પેઇન, with exclusive access to the administration area of ​​our customers, અને વેબ સ્થિતિ દ્રષ્ટિએ, it is now essential to have a good positioning in search engines such as ગૂગલ, બિંગ અથવા યાહૂ to find us easily.

જાહેરખબરો
આ શેર