אנחנו מועדון רכב מקומי מעודד את התצוגה, היסטוריה וחינוך של הקהילות המקומיות שלנו, מכוניות מלגות מתן אל מחוזות ספר המספר שלנו. אנחנו משתדלים מאוד קשים כדי להפוך את האתר שלנו אינפורמטיבי, משעשע ומעניין לכל המבקרים שלנו, לא רק אנשים המכונית. עיצבנו את האתר שלנו כדי להקל על המבקרים למצוא דפים של עניין, כמו גם שמירה על אותה נקייה ולא עמוס.

אגם Chelan רכב מועדון

פרסומות
שתף זאת