דת העולם האתר הוא רק מהודו אשר מכסה את כל הדתות בעולם. ההתמקדות שלנו היא להדגיש את היוזמות החברתיות פועלת על ידי ארגונים דתיים ורוחניים, כי לרומם את החברה. בשל חברתי, פוליטי, פלישות חסכוניות, הדת נתפשת שליליות ברובן. אנו מציגים את מנהגי הדת טהור עם אזכור ראוי. המטרה שלנו היא בני נוער מודעים ולעסוק כוחות חיוביים עבור תמימות דעים ושלום.

פרסומות
שתף זאת