Lub Oaks Plastic Surgery yog ib tug premier yas phais xyaum cog nyob rau hauv lub plawv ntawm Houston, Texas.

Lub Oaks Plastic Surgery twb nrhiav tau los ntawm Dr. Danielle Andry, Dr. Courtney El-Zokm, thiab Dr. Nandi Wijay, tag nrho cov uas kawm tiav los thiab tam sim no thiab xyaum nyob rau hauv Houston, Texas. Txhua kws phais neeg yas nyob rau hauv The Oaks Plastic Surgery yog ua phem rau coj lawv cov neeg mob sab saum toj ntawm cov kab kev kho mob nrog ib tug kub siab rau kev nyab xeeb, tus neeg mob kev nplij siab, thiab ceevfaj heev mloog kom meej. Lub Oaks Plastic Surgery xav kom koj saib thiab xav tias zoo li qhov zoo tshaj plaws rau koj!

Xwm
qhia no