Malta Tama Tnabar бирикмеси ар кандай кыйынчылыктары бар адамдар коомдо ийгиликке жетүү үчүн күч. Биз жашоо көндүмдөрү чечүү жана акыл-жогорулатуу чыгармачылык окуу куралы катары барабан жана урма аспаптардын киргизүү, бирдиктүү жашоосуна дене жана рух.

Malta бирикмеси Tama барабаны

Жарнамалар
Муну бөлүш