How to fix the Memory Exhausted Error in WordPress by increasing the PHP memory limit

If you are seeing an allowed memory size exhausted error in WordPress, don’t worry because this is one of the most common WordPress errors and also one of the easiest to fix. This error occurs when your WordPress code requires more memory than the default allocated...
Како да се добие слободен систем ПОС Од Harbortouch

Како да се добие слободен систем ПОС Од Harbortouch

The POS (Точка на продажба) Систем е еден од повеќето клучен дел од бизнисите во мало и ресторан, овие денови. Имајќи свој кориснички систем ПОС текот на каса ви помага да ги добиете сите детални извештаи за продажба. Така, it is great for the cashier as well...