കുഇക്ഥിന്കിന്ഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കിംഗ്സ്ലി എച്ച് സ്ഥാപിച്ചത്. ൽ സ്മിത്ത് 1989. നമ്മുടെ ആദ്യ ഉൽപ്പന്നം, തപാൽ കോഡുകൾ കുഇക്ഥിന്കിന്ഗ്, പുറത്തിറങ്ങിയ 1993 (ഇപ്പോൾ ZipCodeFinderUSA.com). ൽ 1998, ഞങ്ങൾ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള വിജ്ഞാനകോശം സിഡി-റോം പ്രകാശനം, BlackHistoryPeople.com മാറിയത് ഏതൊക്കെ.

നാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫീച്ചർ, ഐഫോൺ, Kindle അപ്ലിക്കേഷനുകളും, അദ്ധ്യാപന ഉപകരണങ്ങൾ, ക്വിസുകൾ, ഗെയിമുകളും സോഫ്റ്റ്വെയർ.

http://www.quikthinking.com/

പരസ്യങ്ങൾ
ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുക