Өнөөдөр, DriveSavers мэдээлэл сэргээх үйлчилгээний дэлхий дахины удирдагч бөгөөд хамгийн хурдан өгдөг, хамгийн аюулгүй, найдвартай мэдээлэл сэргээх үйлчилгээ. Бид дээр ажиллуулах 90 мэргэжилтнүүд, дэмжлэг дээр 18,000 бизнесийн түншүүд. Манай бизнесийн ихэнх нь лавлагаа болон давтан үйлчлүүлэгчид ирдэг. Бид салбартаа хамгийн итгэлтэй, нэр хүндтэй мэдээлэл сэргээх үйлчилгээ үзүүлэгч болгон нэр хүндийг нь олсон байна.

зар сурталчилгаа
Энэ нь хуваалц