Бид дэлгэцийг дэмжих орон нутгийн машин клуб байдаг, түүх, манай орон нутгийн иргэдийн боловсрол, Манай хэд хэдэн сургуулийн дүүрэгт машин, хангах тэтгэлэг. Бид сайтын мэдээлэлтэй болгохын тулд маш их хичээх, сонирхолтой, бидний бүх аялагчдын сонирхолтой, зүгээр л автомашины ард түмэн биш. Бид цэвэр, дүүрэхгүй байх байлгах, түүнчлэн энэ нь ашиг сонирхлын хуудсыг олох зочид хялбар болгохын тулд манай сайтад боловсруулсан байна.

Нуур Chelan Машин клуб

зар сурталчилгаа
Энэ нь хуваалц