Мальта Тама Tnabar холбоо янз бүрийн бэрхшээлтэй хүмүүс нийгэмд амжилт гаргах эрхийг олгосон. Бид амьдралын ур чадварыг шийдвэрлэх, оюун ухаан сайжруулах, бүтээлч сургалтын багаж хэрэгсэл гэх мэт бөмбөр, цохилтот хэрэгслийг нэгтгэх, бие болон сүнс цогц амьдралын талаар.

Мальта холбоо Тама Бөмбөр

зар сурталчилгаа
Энэ нь хуваалц