Шашин, Дэлхийн is only website from India which covers all religions of the world. Бидний гол нь шашны болон сүнслэг байгууллага ажиллаж байгаа нийгмийн санаачлагыг тодруулж байна, Тэр нийгмийг өргөх. Нийгмийн улмаас, улс төр, эдийн засгийн олонхийг, Religion is perceived negative mostly. We are presenting the pure religious practices with proper references. Our goal is to aware youth and engage positive forces for unanimity and peace.

зар сурталчилгаа
Энэ нь хуваалц