विभिन्न कठिनाइ मानिसहरूलाई समाजमा सफल माल्टा Tama Tnabar संघ empowers. हामी जीवन कौशल ठेगाना र मन स्तरवृद्धि गर्ने रचनात्मक सिक्ने उपकरण रूपमा ड्रम र टक्कर साधन एकीकृत, एक समग्र जीवन तिर शरीर र आत्मा.

माल्टा संघ Tama ड्रम

विज्ञापन
यो साझा