Religia Świat is only website from India which covers all religions of the world. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na społeczne inicjatywy uruchomiony przez organizacje religijne i duchowe, że podniesienie społeczeństwa. Ze względu na społeczny, polityczny, ekonomiczne najazdy, Religion is perceived negative mostly. We are presenting the pure religious practices with proper references. Our goal is to aware youth and engage positive forces for unanimity and peace.

Reklamy
Udostępnij to