Cancer Care News podporuje ľudí, ktorí boli diagnostikovaní s rakovinou, ich rodín a ich opatrovateľov. Cancer Care News ponúka programy voľné finančnú podporu na pomoc uhradiť náklady na cestovanie, bývanie, liečba, copays, spoluúčasťou a predpisy pre osoby s diagnózou rakoviny. Popri finančnej pomoci, voľné programy sú dostupné pre peer-based a profesionálne poradenské služby a balíčkov voľných starostlivosti na pomoc pacientom s rakovinou prostredníctvom fyzickej, finančné a emocionálne záťaž, ktoré sprevádzajú diagnózu. Všetky podporné služby pre pacientov s rakovinou, rodiny a opatrovatelia sú poskytované zdarma. Nájdete na webových stránkach onkologickej starostlivosti Správy o bezplatnú pomoc dnes.

Cancer Care News

inzercia
zdieľať Toto