Sme spoločnosť, ktorá poskytuje online školenia pre jednotlivcov, ktorí pracujú v zariadeniach sa manipuluje s potravinami a / alebo chcú dostať vzdelanie v postupoch pre bezpečnosť potravín pri manipulácii ao požiadavkách v Spojených štátoch.

EFOODTRAINER

inzercia
zdieľať Toto