மால்டா Tama Tnabar சங்கம் பல்வேறு கடினத்தன்மையுடைய மக்களுக்கான சமுதாயத்தில் வெற்றி பெற வலுவடையச். நாம் வாழ்க்கை திறன்கள் உரையாற்ற மற்றும் மனதில் மேம்படுத்தும் படைப்பு கற்றல் கருவிகள் போன்ற டிரம்ஸ் மற்றும் மேள வாத்தியங்களை ஒருங்கிணைக்க, ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை நோக்கி உடல் மற்றும் ஆன்மாவின்.

மால்டா சங்கம் Tama டிரம்ஸ்

விளம்பரங்கள்
இதை பகிர்