ప్రకటనలు
బ్లాక్ హిస్టరీ ప్రజలు

బ్లాక్ హిస్టరీ ప్రజలు

Black History People We offer a portal for people searching for facts and information about the lives of famous and important black people in American history. మా వెబ్సైట్ బ్లాక్ హిస్టరీ మంత్ కార్యకలాపాలు కోసం ఆలోచనలు కోసం చూస్తున్న ఉపాధ్యాయులు ఉపయోగిస్తారు, students researching...
Quikthinking సాఫ్ట్వేర్

Quikthinking సాఫ్ట్వేర్

Quikthinking సాఫ్ట్వేర్ కింగ్స్లీ H స్థాపించారు. స్మిత్ 1989. మా మొదటి ఉత్పత్తి, జిప్ కోడ్స్ Quikthinking, లో విడుదలైంది 1993 (ఇప్పుడు ZipCodeFinderUSA.com). లో 1998, మేము ఎన్సైక్లోపీడియా ఎంపవర్ CD-ROM విడుదల, ఇది BlackHistoryPeople.com మారుస్తారు. దాని కోసం వెతుకు ".