ది POS (Point of Sale) System is one of the most crucial part of the retail and restaurant businesses, these days. Having your own customized POS system over the cash register helps you to get all the detailed sales reports. అందువలన, ఇది అకౌంటెంట్లు కోసం అలాగే క్యాషియర్ బాగుంది. ఈ POS సాఫ్ట్వేర్ మీరు అమ్మిన వస్తు అన్ని వివరాలను విశ్లేషించడానికి సహాయపడుతుంది, ఏ అంశాలపై ఆఫర్లు మరియు ప్రమోషన్లు, దాని అమ్మకం జరిగే సమయంలో మరియు చాలా క్యాషియర్ యొక్క పేరు. ఇది ఖచ్చితత్వం అందిస్తుంది మరియు అందుకే తప్పులను ఏ అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు రిటైల్లు కోసం Harbortouch నుండి ఉచిత POS వ్యవస్థ పొందవచ్చు, సెలూన్ల, రెస్టారెంట్లు మరియు బార్లు అలాగే లేదా చిన్న వ్యాపారాలు.

Harbortouch ఏమిటి అందిస్తోందా?

Harbortouch పూర్తి POS వ్యవస్థ పరిష్కారం అందిస్తుంది. ఇది POS హార్డ్వేర్ కలిగి, POS సాఫ్ట్వేర్ అలాగే ఇంటిగ్రేటెడ్ వ్యాపారి సేవలను ఏ చిన్న వ్యాపారాలు కోసం ఖచ్చితంగా ఉంది, ఇది, రిటైల్ దుకాణాలు, సెలూన్లు మరియు రెస్టారెంట్లు లేదా కేఫ్. మీరు మీ వ్యాపారం కోసం అవసరం ఏమి గురించి పరిశోధన గంటల ఖర్చు లేదు. Harbortouch మీరు కొన్ని ప్రాథమిక ప్రశ్నలు అడుగుతుంది మరియు మీరు ఆ సమాధానం కలిగి. అప్పుడు, వారు మీరు నిజంగానే మీ వ్యాపార లేదా స్టోర్ అవసరం పద్ధతి రకం తెలుస్తుంది. కనీసపు ఫీజు తో మీరు వాటిని నుండి ఒక గొప్ప సేవ పొందవచ్చు.

Harbortouch మీ వివిధ వ్యాపార అవసరాలకు ప్రత్యేక POS వ్యవస్థలు అందిస్తుంది. You can choose the best based on what type of business you have. Each of the POS system has different features that cover different needs and requirements of that particular business. So, click on the et Started for Free’ option and answer some of the questions they ask. Here they will ask you about the type of business you own such as apparel or footwear, hotel or restaurant, salon or grocery store etc. Once you have completed answering all the questions, they will forward your free setup application.

How To Get The Free POS System?

It is quite easy to get the free POS system for your retail stores and restaurants from Harbortouch. You have to follow some simple and easy steps to get it. These are:

Contact Harbortouch: You have to first contact the Harbortouch for getting POS system for free. For that, you have to apply for the free point of sale offer. Get Approval: Once you have applied for the free point of sale system, you have to wait for their approval. When you get approved for the free software and hardware, you are good to go. You just have to pay a monthly fee that covers the support and services.Free Installation: You will get a free installation from the Harbortouch on Elite by their certified technicians. All the technicians they have are well trained and certified. Hence, you will get a great and seamless service.

Along with that you will also get lifetime warranty on the hardware. There are no other upfront costs. You will get free onsite installation, free menu programming as well as free paper supplies. Once you have it installed, you will get the best support from their staffs.

Why To Choose This?

Choosing the free point of sale system by Harbortouch will help you in many ways. You do not have to spend hours researching for the best services providing POS software and hardware. Harbortouch offers you the best in class Point of Sale system for your retail stores, restaurants, salon and spas, small businesses and cafés. It is the most hassle-free service that you can ever get. You just have to apply for the program online. You will then receive the POS equipment along with free installation and no upfront cost. Even the month service and support fee that you will have to pay is very less. This minimal fee will cover all the essential services.

Final Thought

If you own a business and looking for the best and most effective POS system, then Harbortouch can provide you with that. You can apply for the free POS system offered by them. It includes free software and hardware based on your business. It also comes with all the essential features needed for running your business and analyzing your sales smoothly. So, this saves a lot of your valuable time as well as money. Harbortouch can take care of all your POS system needs and requirements efficiently.

ప్రకటనలు
ఈ భాగస్వామ్యం