มอลตามะ Tnabar สมาคมจะช่วยให้คนที่มีปัญหาต่างๆที่จะประสบความสำเร็จในสังคม. เรารวมกลองและเครื่องเคาะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ทักษะชีวิตและเสริมสร้างจิตใจ, ร่างกายและจิตวิญญาณไปสู่ชีวิตแบบองค์รวม.

มอลตาสมาคมมะกลอง

การโฆษณา
แบ่งปันนี้