การโฆษณา

หน่วยสืบราชการลับแบบโต้ตอบ

หน่วยสืบราชการลับแบบโต้ตอบ

Deliver Next Generation Customer Experience Today

Genesys powers more than 25 billion of the world’s best customer experiences each year and is the only company recognized by top industry analysts as a leader in both cloud and on-premise customer engagement solutions.

We passionately believe that great customer engagement drives great business outcomes. More than 10,000 companies in over 100 countries trust the industry’s #1 customer experience platform to orchestrate seamless omnichannel customer journeys and build lasting relationships.

The World’s #1 Customer Experience Platform

หน่วยสืบราชการลับแบบโต้ตอบ
http://www.inin.com

การโฆษณา
ความสามารถ

, , ,

โพสต์ในวันที

กุมภาพันธ์ 28, 2017

ใส่ความเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม. เรียนรู้วิธีการที่ข้อมูลความคิดเห็นของคุณจะถูกประมวลผล.