Malta OK Tnabar uyushmasi turli qiyinchiliklar bilan odamlar jamiyatda muvaffaqiyatga erishish mustahkamlanadi. Biz hayot ko'nikmalarini murojaat va aqli oshirish ijodiy ta'lim vositalari sifatida do'mbira asboblari integratsiya, yaxlit hayoti tomon tanasi va ruhi.

Malta uyushmasi OK Barabanlar

olish to'g'risida e'lonlar
Bu Baham