Black History dân

Chúng tôi cung cấp một cổng thông tin cho những người tìm kiếm sự kiện và thông tin về cuộc sống của người da đen nổi tiếng và quan trọng trong lịch sử nước Mỹ. website của chúng tôi được sử dụng bởi các giáo viên tìm kiếm ý tưởng cho các hoạt động Black History Tháng, sinh viên nghiên cứu các dự án, và cha mẹ quan tâm đến những người muốn chắc chắn rằng con cái họ nhận thức đầy đủ của nhiều người Mỹ gốc Phi nổi tiếng những người có thể truyền cảm hứng cho họ để theo đuổi ước mơ của họ.

Black History dân

quảng cáo
Chia sẻ cái này