Nhà thiết kế web nổi tiếng

Chúng tôi đã gặp gỡ rất nhiều nổi tiếng thiết kế Web và đã quyết định xây dựng một danh sách những người CHÚNG TÔI tin nên được thừa nhận, cho họ vĩ đại làm việc đạo đức và Thiết kế Khả năng!

** Chúng tôi vừa đưa ra của chúng tôi Thiết kế Web Directory. Hãy nhìn xung quanh và nếu bạn nghĩ rằng bạn có những gì nó cần, gửi trang web của bạn vào thư mục và trở thành một nhà thiết kế web nổi tiếng hiện nay! **

Vì vậy, đây là chính thức Vàng Web Awards nổi tiếng thiết kế Web Danh sách!

Web giải thưởng nổi tiếng thiết kế Web Vàng
Daddy Thiết kế

Designs Blog độc đáo
Billy Bussey
Jesper Bentzen
CEONEX
Carmichael Lynch
Derek Prospero
KHỔNG LỒ
cơ chế
Weborithm

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có những gì nó cần để trở thành một nhà thiết kế web nổi tiếng, nó thực sự đơn giản để thêm vào danh sách của chúng tôi! Chỉ Gửi danh mục đầu tư của bạn Hôm nay!

 

quảng cáo
Chia sẻ cái này