Malta Hiệp hội Tnabar Tama trao quyền cho những người có khó khăn khác nhau để thành công trong xã hội. Chúng tôi tích hợp trống và nhạc cụ gõ như công cụ học tập sáng tạo giải quyết kỹ năng sống và nâng cao tâm, cơ thể và tinh thần hướng tới một cuộc sống toàn diện.

Malta Hiệp hội Tama Trống

quảng cáo
Chia sẻ cái này