Quikthinking Software được thành lập bởi Kingsley H. Smith trong 1989. sản phẩm đầu tiên của chúng tôi, Quikthinking Mã Zip, được phát hành vào 1993 (tại ZipCodeFinderUSA.com). Trong 1998, chúng tôi phát hành Empower Bách khoa toàn thư đĩa CD-ROM, mà đã biến thành BlackHistoryPeople.com.

Chúng tôi tính năng Android, iPhone, ứng dụng Kindle, công cụ giảng dạy, câu đố, trò chơi và phần mềm.

http://www.quikthinking.com/

quảng cáo
Chia sẻ cái này