Phẫu thuật Oaks nhựa là một thực hành phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu trồng ở trung tâm của Houston, Texas.

Phẫu thuật Oaks nhựa được thành lập bởi Tiến sĩ. Danielle Andry, Tiến sĩ. Courtney El-Zokm, và Tiến sĩ. Nandi Wijay, tất cả đều được đào tạo và thực hành và bây giờ ở Houston, Texas. Mỗi bác sĩ phẫu thuật nhựa tại The Phẫu thuật Oaks nhựa cam kết mang đến bệnh nhân của họ trên cùng của chăm sóc phù hợp với một tập trung vào an toàn, bệnh nhân thoải mái, và sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết. Phẫu thuật Oaks nhựa muốn giúp bạn nhìn và cảm thấy ưng ý nhất bạn!

quảng cáo
Chia sẻ cái này